0124-485-9742
Kathmandu Packages

Nepal 4N (KATHMANDU 2 - POKHARA 1 - KATHMANDU 1) | 5 Days 4 Nights

Nepal

Inclusions:

  •  
  •  

Itinerary

Know More

Nepal 5N (KATHMANDU 2 - POKHARA 2 - KATHMANDU 1) | 6 Days 5 Nights

Scenic Nepal

Inclusions:

  •  
  •  

Itinerary

Know More

Nepal 6N - With Flights | 7 Days 6 Nights

Nepal

Inclusions:

  •  
  •  

Itinerary

Know More

Nepal 7N (KATHMANDU 3 - POKHARA 3 - KATHMANDU 2) | 8 Days 7 Nights

Casino

Inclusions:

  •  
  •  

Itinerary

Know More

Nepal 4N (KATHMANDU 1 - POKHARA 2 - KATHMANDU 1) | 5 Days 4 Nights

Kathmandu

Inclusions:

  •  
  •  

Itinerary

Know More