Available Trains

12521   Rapti Sagar Exp

Nagpur (04:20)Chandrapur (06:57)
12589   Gkp Sc Express

Nagpur (04:20)Chandrapur (08:18)
16325   Ahilyanagari Ex

Nagpur (04:20)Chandrapur (06:56)
12511   Rapti Sagar Exp

Nagpur (04:20)Chandrapur (06:56)
12591   Gkp Ypr Express

Nagpur (04:20)Chandrapur (08:18)
16327   Krba Tvc Expres

Nagpur (04:45)Chandrapur (07:21)
15015   Gkp Ypr Express

Nagpur (04:45)Chandrapur (08:18)
12139   Sewagram Exp

Ajni (05:37)Chandrapur (09:35)
16318   Himsagar Exp

Nagpur (08:40)Chandrapur (11:18)
12724   A P Express

Nagpur (09:50)Chandrapur (12:24)
16032   Andaman Express

Nagpur (10:45)Chandrapur (13:36)
16094   Ljn Mas Exp

Nagpur (10:45)Chandrapur (13:36)
16688   Navyug Express

Nagpur (10:45)Chandrapur (13:36)
15023   Gkp Ypr Exp

Nagpur (10:45)Chandrapur (13:36)
12792   Pnbe Sc Exp

Nagpur (11:55)Chandrapur (14:30)
12616   G T Express

Nagpur (12:30)Chandrapur (15:09)
17006   Dbg Hyb Express

Nagpur (13:50)Chandrapur (16:24)
12968   Jp Madras Expre

Nagpur (14:10)Chandrapur (16:48)
12976   Jp Mysore Exp

Nagpur (14:10)Chandrapur (16:48)
12970   Jp Cbe Sup Exp

Nagpur (14:10)Chandrapur (16:48)
22815   Bsp Ers S F Exp

Nagpur (15:15)Chandrapur (17:48)
16360   Pnbe Ers Expres

Nagpur (15:20)Chandrapur (17:59)
14260   Bsb Rmm Express

Nagpur (15:20)Chandrapur (17:58)
12722   Dakshin Express

Nagpur (17:45)Chandrapur (20:46)
12296   Sangha Mitra Ex

Nagpur (18:10)Chandrapur (21:09)
03296   Pnbe Sbc Specia

Nagpur (18:10)Chandrapur (21:09)
12577   Bagmati Express

Nagpur (18:45)Chandrapur (21:49)
07138   Fzr Hyb Spl

Nagpur (19:20)Chandrapur (22:38)
12670   Gangakaveri Exp

Nagpur (19:45)Chandrapur (22:38)