(Areas in Kumarakom)

A B C E F G J K M N O P R S T V W