இனிமையான பயணங்கள்

Blogs in Tamil

தன்னுடைய மனதிற்கும், உடலுக்கும், ஆன்மாவுக்கும் புத்துணர்வளிக்க இயற்கையை நேசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பயணிக்கும் இடம் பச்சைப் பசேலென்று பல நூறு ஏக்கர்கள் ப ... »

இமய மலைகளில் முடிந்துகொள்ளப்பட்டுள்ள பூட்டான் பல்வேறு ஆண்டுகளாகவே நாட்டுப்புற கதைகளாலும் அதிசயங்களாலும் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்டில்தான் வெற்றியானத ... »

ஆன்மீக உள்ளொளியைத் தேடி உலகெங்கிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்தியாவிற்கு வருகின்றனர். இயல்பிலேயே, இவற்றுள் பெரும்பான்மையான திருத்தலங்கள் இயற்கை ... »

அன்றாட வாழ்க்கையின் இடிபாடுகளிலிருந்து தப்பிக்க ஏதாவது உள்ளாசத்தைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த தனித்துவமான ஹோட்டல்களுக்கு வாருங்க ... »

பல்வேறு பெற்றோருக்கு, குழந்தைகளுடன் விடுமுறையைத் திட்டமிடுவதென்பது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. உறங்கும் நேரம், உணவு நேரம், செயல் நேரம் என்று பலவற்றிற் ... »

2016 நிறைவுறப் போகிறது, நீங்கள் புத்தாண்டில் நுழையும்போது  உங்களை ஆசுவாசப்படுத்திக்கொள்ள, புத்துயிர் ஊட்ட, புத்துணர்ச்சி பெறுவதற்கான சிறந்த நேரம் வேற ... »

குளிர்காலம் வந்தால் இந்த கடற்கரை நகரைப் போல் பயணிகளை கவர்ந்து இழுக்கும் வேறு நகரம் இருப்பதில்லை. பச்சை நீல நிறம் கொண்ட இந்தக் கடல்களும் மதுவும் உலகெங ... »

தனது ரம்யமான காலநிலையினால், பெங்களூர் ஆண்டு முழுவதும் அதிகமாகப் பயணிகளைப் பெறும் நகரமாக உள்ளது. இதன் அழகிய பூங்காக்கள், இராஜ கம்பீரம் மிக்க அரண்மனைகள ... »

இந்தியாவிற்கு அருகில் இருப்பதாலும் மற்றும் தன்னுடைய கவரும்படியான சுற்றுலா வசதிகளை அளிப்பதனாலும், துபாய் இந்தியச் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான மிகப் பிரபலம ... »