Zhengzhou Hua Chen Business Hotel Overview

Zhengzhou Hua Chen Business Hotel has Zhengzhou accommodation placing you in the Central area. Zhengzhou Xinzheng International Airport is approximately 30 kilometres from Zhengzhou Hua Chen Business Hotel.

Map Location

Hotel Facilities