Tatanagar Cba (TATB), Tatanagar Cba Railway Station