Tatanagar Cba (TATB), TATANAGAR CBA Railway Station