Available Trains

12860   Gitanjali Exp

Nagpur (07:30)Shegaon (11:44)
12406   Gondwana Expres

Nagpur (09:15)Shegaon (13:52)
11040   Maharashtra Exp

Itwari (10:08)Shegaon (15:44)
18030   Shm Ltt Express

Itwari (12:13)Shegaon (18:39)
01098   Ngp Cstm Sup Sp

Nagpur (14:20)Shegaon (19:28)
12810   Hwh Mumbai Mail

Nagpur (14:20)Shegaon (19:24)
12130   Azad Hind Exp

Nagpur (15:50)Shegaon (19:49)
12106   Vidarbha Expres

Nagpur (17:15)Shegaon (21:29)
12136   Nagpur Pune Exp

Nagpur (18:35)Shegaon (22:58)
12834   Hwh Adi Express

Nagpur (19:10)Shegaon (23:44)
12140   Sewagram Exp

Nagpur (21:00)Shegaon (01:53)