Available Trains

12741   Vsg Patna Exp

Katni (00:25)Satna (01:45)
02519   Ltt Kyq Sup Spl

Katni (00:25)Satna (01:50)
12519   Ltt Kyq Ac Exp

Katni (00:25)Satna (01:45)
12336   Bhagalpur Exp

Katni (00:45)Satna (02:10)
15645   Guwahati Expres

Katni (00:45)Satna (02:10)
15647   Guwahati Expres

Katni (00:45)Satna (02:10)
51754   Chrm Rewa F Pgr

Katni (01:10)Satna (03:20)
19045   Tapti Ganga Exp

Katni (01:20)Satna (02:45)
19047   St Bhagalpur Ex

Katni (01:20)Satna (02:45)
12945   Tapti Ganga Exp

Katni (01:25)Satna (03:00)
15017   Gorakhpur Exp

Katni (02:25)Satna (03:55)
11039   Maharashtra Exp

Katni (02:25)Satna (03:55)
51752   Bsp Rewa Fst Pg

Katni (03:00)Satna (04:35)
12362   Cstm Asansol Ex

Katni (03:50)Satna (05:10)
18201   Durg Ntv Exp

Katni (04:55)Satna (06:10)
18203   Betwa Express

Katni (04:55)Satna (06:10)
08575   Vskp Ald Specia

Katni (04:55)Satna (06:15)
18205   Durg Ntv Exp

Katni (04:55)Satna (06:10)
12185   Rewanchal Exp

Katni (05:00)Satna (06:35)
11061   Muzaffarpur Exp

Katni (05:15)Satna (06:50)
11065   Darbhanga Exp

Katni (05:15)Satna (06:50)
09305   Indb Patna Spl

Katni (05:25)Satna (08:20)
12791   Sc Pnbe Express

Katni (05:30)Satna (07:19)
01027   Cstm Bsb Spl

Katni (05:52)Satna (08:20)
01047   Cstm Gkp Spl

Katni (05:52)Satna (08:20)
01091   Bsb Teachers Sp

Katni (06:00)Satna (07:35)
12563   Ltt Fd Sup Exp

Katni (06:00)Satna (07:40)
15160   Sarnath Express

Katni (06:30)Satna (08:00)
01061   Ltt Mau Special

Katni (06:40)Satna (08:35)
03062   Ltt Hwh Special

Katni (09:20)Satna (11:00)
01453   Pa Gorakhpur Sp

Katni (09:50)Satna (12:05)
11071   Kamayani Expres

Katni (10:10)Satna (11:45)
01711   Jbp Patna Spl

Katni (10:15)Satna (11:35)
22131   Gyan Ganga Exp

Katni (10:30)Satna (11:50)
18610   Ranchi Express

Katni (10:30)Satna (11:50)
11033   Darbhanga Exp

Katni (10:30)Satna (11:50)
11031   Gyan Ganga Exp

Katni (10:30)Satna (11:55)
11037   Pa Gorakhpur Ex

Katni (10:30)Satna (11:50)
12390   Ms Gaya Express

Katni (11:15)Satna (12:45)
01057   Ltt Mfp Spl

Katni (11:17)Satna (12:55)
05649   Ltt Kyq Puja Sp

Katni (11:20)Satna (12:50)
22911   Shipra Express

Katni (11:35)Satna (13:05)
19305   Shipra Express

Katni (11:35)Satna (13:15)
09411   Adi Patna Spl

Katni (12:00)Satna (13:30)
19051   Shramik Express

Katni (13:50)Satna (15:10)
19049   Bdts Patna Exp

Katni (13:50)Satna (15:10)
17610   Pau Pnbe Exp

Katni (13:50)Satna (15:10)
09051   Bl Varanasi Spl

Katni (14:25)Satna (17:45)
12322   Kolkata Mail

Katni (14:35)Satna (16:10)
12149   Pune Patna Exp

Katni (14:55)Satna (16:25)
07091   Hyb Bsb Spl

Katni (16:00)Satna (17:45)
13202   Ltt Rjpb Exp

Katni (17:15)Satna (18:50)
11093   Mahanagari Exp

Katni (17:30)Satna (19:10)
12167   Ltt Bsb Sup Exp

Katni (17:50)Satna (19:30)
11451   Intercity Exp

Katni (18:30)Satna (20:00)
14259   Rmm Varanasi Ex

Katni (18:40)Satna (20:15)
11045   Dikshabhoomi Ex

Katni (18:40)Satna (20:15)
16359   Ers Patna Exp

Katni (18:40)Satna (20:15)
12189   Mahakaushal Exp

Katni (19:25)Satna (20:55)
12295   Sanghamitra Exp

Katni (19:35)Satna (21:10)
09015   St Ald Special

Katni (20:05)Satna (22:20)
12536   Ljn Garibrath

Katni (20:20)Satna (21:35)
15010   Chitrakut Exp

Katni (21:55)Satna (23:25)
12669   Gangakaveri Exp

Katni (22:10)Satna (00:01)
11067   Saket Express

Katni (22:10)Satna (00:01)
12578   Bagmati Express

Katni (22:55)Satna (00:15)
06513   Sbc Pnbe Exp

Katni (23:10)Satna (00:35)