Available Trains

05941   Sguj Dbrg Spl

Kamakhya (04:27)Dimapur (10:27)
15929   Dibrugarh Exp

Kamakhya (04:30)Dimapur (10:40)
12067   Jan Shatabdi Ex

Guwahati (06:30)Dimapur (10:45)
05667   Kyq Dbrg Specia

Kamakhya (06:50)Dimapur (12:20)
05967   Rny Dbrg Specia

Kamakhya (06:50)Dimapur (12:20)
05913   Ghy Dbrg Specia

Guwahati (07:20)Dimapur (12:35)
03282   Rjpb Ntsk Spl

Kamakhya (08:02)Dimapur (13:50)
15901   Dibrugarh Exp

Guwahati (08:35)Dimapur (13:50)
05945   Ghy Dbrg Specia

Guwahati (12:00)Dimapur (17:30)
05947   Ghy Dbrg Wkly S

Guwahati (13:30)Dimapur (19:37)
15665   B G Express

Kamakhya (13:45)Dimapur (19:50)
15905   Dbrg Vivek Exp

Guwahati (14:00)Dimapur (19:10)
14056   Brahmputra Mail

Kamakhya (14:02)Dimapur (20:45)
15959   Kamrup Express

Kamakhya (15:15)Dimapur (21:30)
12525   Koaa Dbrg Exp

Kamakhya (15:25)Dimapur (20:30)
15934   Asr Dbrg Expres

Guwahati (15:55)Dimapur (21:10)
22424   Ghy Rajdhani

Guwahati (17:45)Dimapur (22:20)
12424   Dbrt Rajdhani

Guwahati (17:45)Dimapur (22:20)
02424   Ghy Dbrt Ra

Guwahati (17:45)Dimapur (22:20)
05904   Cdg Dbrg Spl

Guwahati (18:45)Dimapur (23:38)
15904   Cdg Dbrg Expres

Guwahati (18:45)Dimapur (23:38)
02436   Ghy Dbrt Ra

Guwahati (19:25)Dimapur (00:05)
12236   Ghy Rajdhani

Guwahati (19:25)Dimapur (00:10)
12436   Ndls Dbrt Rjdhn

Guwahati (19:25)Dimapur (00:10)
15603   Inter City Exp

Kamakhya (19:45)Dimapur (01:20)
15605   Jttn Intercity

Kamakhya (19:45)Dimapur (01:20)
15941   Jhajha Dbrg Exp

Kamakhya (21:55)Dimapur (03:20)
05905   Dibrugarh Exp

Guwahati (22:30)Dimapur (02:45)