Roshan Resorts Photos & Videos, Pahalgam

Lari Pora, Pahalgam, Lari Pora , Kashmir,192126
2.1/5
MakeMyTrip (2 Reviews)   

3.5/5   

TripAdvisor (8 Reviews)

Starting from
Rs3,990
See the lowest price*
 

 
Roshan Resorts , Pahalgam - Photos and Videos | Pictures and Images of Roshan Resorts , Pahalgam - MakeMyTrip India

Roshan Resorts, Pahalgam

Roshan Resorts, Pahalgam detail

See it before you book it. Check out the Photos and Videos of Roshan Resorts , Pahalgam at MakeMyTrip. We provide complete details along with images, and videos of Roshan Resorts , Pahalgam

Less

© 2012 MakeMyTrip.com. All Rights Reserved.